image banner
1131 KH Kiểm tra nội bộ các Khoa, phòng và kiểm tra, chỉ đạo tuyến năm 2023 đối với các TYTPKĐKKV tuyến xã phường (1)
Số ký hiệu văn bản 1131/KH-TTYT
Ngày ban hành 18/10/2023
Ngày hiệu lực 18/10/2023
Trạng thái Còn hiệu lực
Trích yếu nội dung 1131 KH Kiểm tra nội bộ các Khoa, phòng và kiểm tra, chỉ đạo tuyến năm 2023 đối với các TYTPKĐKKV tuyến xã phường (1)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản TTYT Thuận An
Người ký duyệt Huỳnh Thị Nguyệt Phương
Tài liệu đính kèm 1131-kh-kiem-tra-noi-bo-cac-khoa-phong-va-kiem-tra-chi-dao-tuyen-nam-2023-doi-voi-cac-tytpkdkkv-tuyen-xa-phuong-1-.pdf