image banner
BÁO CÁO Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024
Số ký hiệu văn bản 1173/BC - TTYT
Ngày ban hành 26/10/2023
Ngày hiệu lực 26/10/2023
Trạng thái Còn hiệu lực
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản TTYT Thuận An
Người ký duyệt Huỳnh Thị Nguyệt Phương
Tài liệu đính kèm 1173-bc-cong-tac-dao-tao-boi-duong-cbvc-nam-2023-va-xay-dung-ke-hoach-nam-2024.pdf