image banner
V/v nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Số ký hiệu văn bản 3571/ SYT - VP
Ngày ban hành 10/11/2023
Ngày hiệu lực 10/11/2023
Trạng thái Còn hiệu lực
Trích yếu nội dung V/v nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản Sở Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Hồng Chương
Tài liệu đính kèm nang-cao-chat-luong-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-tren-dia-ban-tinh-binh-duong.pdf