image banner
V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị và viên chức, người lao động năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1297/TTYT
Ngày ban hành 23/11/2023
Ngày hiệu lực 23/11/2023
Trạng thái Còn hiệu lực
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị và viên chức, người lao động năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Huỳnh Thị Nguyệt Phương
Tài liệu đính kèm 1297-huong-dan-danh-gia-xep-loai-chat-luong-doi-voi-don-vi-va-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-2023-1-.pdf